کاربر گرامی! مهلت ثبت نام در دوره تخصصی «چارچوب کلی اندیشه علوی» به پایان رسیده است.