کاربر گرامی! مهلت ثبت نام در هشتمین دوره منظومه فکری رهبری (بخش اول: منظومه معرفتی) به پایان رسیده است.