کاربر گرامی! مهلت پرداخت وجه هفتمین دوره منظومه فکری رهبری (منظومه معرفتی) به پایان رسیده است.