دغدغه های فرهنگی

معرفی کتاب

متن محوری کتاب مربوط به دیدار مقام معظم رهبری با عناصر جبهه خودی در حوزه فرهنگ در تاریخ 22 / 4/ 73 (و تتمه ای از بحث در تاریخ 21/ 6/ 73 ) است. در این جلسه هم مسئولان دولتی در حوزه حضور داشته اند و هم گروه های مستقل فرهنگی. عناصر جبهه خودی در حوزه فرهنگ در حال تکثیر هستند این جمع ریزش ها و رویش هایی داشته است.این کلمات راهگشا, امروز چراغ راه رویش های مبارک جبهه فرهنگ است که همه باید این بیانانت را تطبیق دهیم با شرایط فردی, جمعی و جامعه خودمان.این کتاب بر اساس نوعی از سبک ارائه تنظیم شده است که به سبک شرح مَزجی معروف است.وقتی متن با شرح متن به گونه ای درهم بیامیزند که متنی جدید به وجود بیاید, به اینگونه شرح, مزجی می گویند.

این کتاب در 9 فصل تنظیم شده است:

فصل اول: طرح دغدغه

فصل دوم: منشا انقلاب اسلامی

فصل سوم: فرهنگ و هنر ایران و انقلاب

فصل چهارم: جریان روشنفکری بیمار از فصل دوم تا این فصل به شرح تاریخچه جریان فرهنگی ایران بعد از ورود اسلام تا زمان پیروزی انقلاب می پردازد و از میان بیش از پانصد سخنرانی موردی انتخاب شده که به مقایسه انقلاب ها پرداخته و به ریشه و منشا انقلاب می رسد.

فصل پنجم: جریان روشنفکری و انقلاب

فصل ششم: تهدیدات درونی

فصل هفتم: تهدیدات و تهاجمات بیرونی

فصل هشتم: توقع انقلاب از جبهه فرهنگی

فصل نهم: استنتاج

آخرین ویرایش در شنبه, 22 تیر 1398 21:17

روابط عمومی مجموعه تبیین

شماره روابط عمومی: 09102588818