چاپ این صفحه

گزارش تصویری دوره امام انقلاب - روز هشتم

عناوین ارائه شده در روز هشتم دوره امام انقلاب:

  1. عدالت در اندیشه آیت الله خامنه ای؛ آقای مهران کریمی
  2. روش پژوهش در اندیشه رهبر انقلاب؛ آقای سعید اشیری

در ادامه گزارش تصویری روز هشتم این دوره را مشاهده می کنید.

DSC0641
DSC0628
DSC0626
DSC0625
DSC0620
DSC0613
DSC0600
DSC0610
DSC0577
DSC0568
DSC0569
DSC0641 DSC0628 DSC0626 DSC0625 DSC0620 DSC0613 DSC0600 DSC0610 DSC0577 DSC0568 DSC0569

مشاهده 673 زمان